Nowoczesna Pracownia Terminalowa - (16, 20, 24 - stanowiskowa)

Cechy produktu

Czym jest pracownia terminalowa?

Pracownia terminalowa to rodzaj pracowni komputerowej, której głownym elementem jest wysokowydajny serwer. Z uwagi na coraz wyższe wymagania sprzętowe aplikacji multimedialnych wykorzystywanych na zajęciach komputerowych, stosujemy rozwiązanie zawierające dwa serwery w przypadku dużych pracowni (powyżej 20 stanowisk uczniowskich). Dzięki temu zapewniona jest wysoka wydajność ogólna całej pracowni, a redundancja serwerów zapewnia także bezpie   słabszych serwerów w porównaniu do jednego serwera o takiej samej wydajności ogólnej.

Stanowiska uczniowskie:

Kolejnym ważnym elementem pracowni terminalowej są terminale komputerowe tworzące stanowiska uczniowskie. Oferowane przez nas terminale MCT zRDP405 zapewniają pełną kompatybilność z systemami serwerowymi Microsoft Windows Server 2016 oraz Microsoft Windows Server 2019 (zarówno w wersjach Standard jak i Datacenter), z uwagi na fakt, że pracują bezpośrednio w oparciu o protokół RDP w wersji 8.1 ze wsparciem technologii RemoteFX. Terminale nie wymagają instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania zarządzającego wymaganego do prawidłowej pracy (co ma miejsce w przypadku innych popularnych na rynku rozwiązań), przez co całe rozwiazanie jest także całkowicie odporne na problemy wynikłe po zainstalowaniu aktualizacji systemowych.

Profesjonalna pracownia terminalowa to między innymi:

  • ułatwiona administracja pracownią i zarządzanie aplikacjami - administrujemy jednym, bądź maksymalnie dwoma serwerami, do których podłączone są stanowiska uczniowskie,
  • funkcjonalne zarządzanie użytkownikami "na żywo", w tym między innymi podgląd stanowisk, funkcje udostępniania plików, blokowania stanowisk uczniowskich, współdzielenia ekranu i wiele innych,
  • bezpieczeństwo danych - wszystkie profile przechowywane są na serwerze/serwerach, a uczniowie mają dostęp tylko do swoich dokumentów,
  • niższe koszty utrzymania oraz eksploatacji - pracownia terminalowa generuje oszczędności w wykorzystaniu energii elektrycznej.

 

Zapraszamy na naszą dedykowaną stronę internetową poświęconą w całości pracowni terminalowej: https://pracowniaterminalowa.pl/