Prywatne Technikum Weterynarii w Warszawie - Pracownia weterynaryjna i komputerowa